iTech news
iTech news

اصلاح مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده به ازای هر خودروی وارداتی

اصلاح مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده به ازای هر خودروی وارداتی

اصلاح مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده به ازای هر خودروی وارداتی
هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه خود با هدف افزایش مشارکت در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، هدفمند کردن عوارض شماره‌گذاری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل و افزایش میزان معادل‌سازی تعداد گواهی اسقاط، تصمیم به اصلاح مصوبات قبلی درباره نحوه اسقاط خودرو به ازای هر محصول وارداتی به کشور و همچنین تولید داخل گرفت.
به‌موجب مصوبه جدید هیئت وزیران، خودروهای وارداتی سواری و وانت از نظر میزان مصرف سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر به ۵ گروه طبقه‌بندی خواهند شد که شامل خودروهای با مصرف ۵ لیتر و کمتر، مصرف ۵ تا ۶ لیتر، ۶ تا ۷ لیتر، ۷ تا ۸ لیتر و بیش از ۸ لیتر خواهند بود. بدین ترتیب جهت شماره‌گذاری خودروهای وارداتی، متناسب با اینکه خودرو در کدام گروه قرار می‌گیرد؛ حداقل ۲ دستگاه و حداکثر ۸ دستگاه خودروی فرسوده باید اسقاط شود.
همچنین در چارچوب قانون بودجه سالانه، ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی باید توسط واردکنندگان در جهت توسعه نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر کشور هزینه شود.
برای خودروهای سواری تولید داخل نیز این مصوبه لازم‌الاجرا است. بدین صورت که خودروهای داخلی در ۳ گروه مصرف سوخت ۸ لیتر، ۸ تا ۸.۵ لیتر و بیشتر از ۸.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر طبقه‌بندی خواهند شد و متناسب با هر گروه، خودروسازان موظف به اسقاط تعداد مشخصی خودروی فرسوده از ابتدای سال آینده خواهند بود.
لازم به ذکر است که این مصوبه برای شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد نیز صدق می‌کند و اسقاط خودروهای فرسوده به ازای ورود خودروهای خارجی به این مناطق اجباری است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید