هر روز!
هر روز!

اصلا توجه کردی !! - سری 2 اصلا توجه کردی

اصلا توجه کردی !! - سری 2 اصلا توجه کردی

اصلا توجه کردی !! - سری 2
اصلا توجه کردی وقتی موبایلتون میوفته زمین سریع برش میدارین ببینین ، چیزیش شده یا نه ولی وقتی رفیقتون می خوره زمین هرهر بهش می خندین ! اصلا توجه کردی این داورای خط دروازه فقط دقت میکنن . . . ! اصلا توجه کردی ۹ ماهی که تو شکمِ مامانمون هستیم، جزء سنمون حساب نمیشه ؟! اصلا توجه کردی همه مجری های صدا و سیما دوست دارن بیشتر در خدمت مهمان برنامه باشن اما وقت برنامه این اجازه رو بهشون نمیده ؟ اصلا توجه کردی بعضی حرفارو هر چقدم بقیه بگن , تا خودت تجربه نکنی و به غلط کردن نیفتی باور نمی کنی ! اصلا توجه کردی وقتی یه آهنگ قدیمی* گوش میدیم، به جایی* اینکه به خود آهنگ گوش بدیم به خاطره*هایی* که با آهنگ داشتیم فکر می کنیم ! اصلا توجه کردی اونقدر که پراید جون ایرانی هارو گرفت اسکندر مقدونی و چنگیز خان نگرفتن ؟! اصلا توجه کردی چرا مردم تو تاکسی راجع به سیاست صحبت میکنن؟ اصلا توجه کردی چرا وقتی خانومها به تقاطع می رسن بجای ترمز رو گاز فشار میارن؟ اصلا توجه کردی چرا قسمت مردانه اتوبوس بزرگتر از قسمت زنانه است؟ اصلا توجه کردی چرا تو اتوبان دست انداز میذارن؟ اصلا توجه کردی چرا کسی برای صبحونه کسی رو مهمون نمیکنه؟ اصلا توجه کردی چرا پشت کامیونها شعر می نویسن ؟ اصلا توجه کردی چرا با پیتزا دوغ نمیخورن؟ اصلا توجه کردی چرا با اینکه همه فضولند از فضولی بدشون میاد؟ اصلا توجه کردی چرا مردها ترجیح میدن گم شن اما آدرس نپرسن؟ اصلا توجه کردی چرا بچه ها همه خانوما رو خاله خودش میدونه ؟ اصلا توجه کردی  وقتی خودکارت قطع میشه یه جا دیگه تستش میکنی مینویسه ، ولی دوباره جای قبلیش میخوای بنویسی نمینویسه ! اصلا توجه کردی همیشه وقتی حوله رو تو حموم میخوای برداری یکی از لباسات میفته رو زمین خیس میشه ؟! اصلا توجه کردی دو ساعت درس میخونی ساعتو نگاه میکنی میبینی نیم ساعت گذشته ! نیم ساعت میای پای کامپیوتر ساعتو نگاه میکنی میبینی دو ساعت گذشته ؟! اصلا توجه کردی وقتی تو زندگیتون یه روزنه ی امید پیدا میشه سریع یه پترس فدر پیدا میشه که دستشو بکنه توش ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید