هر روز!
هر روز!

اصول بازاریابی را از تیلور سوئیفت یاد بگیرید تیلور سوئیفت

اصول بازاریابی را از تیلور سوئیفت یاد بگیرید تیلور سوئیفت

اصول بازاریابی را از تیلور سوئیفت یاد بگیرید
تیلور سوئیفت را همه ما می شناسیم, خواننده مطرح و سرشناس پاپ امریکایی است خیلی ها موفقیت تیلور سوئیفت را در خوانندگی مدیون سبک خوانندگی او و زمانی که او برای هر آلبومش صرف میکند می دانند. اما در دنیای کسب و کار بسیار متفاوت تر از دنیای موسیقی است که تیلور سوئیفت بر آن حکم فرمایی می کند.
به گزارش : زمانیکه نوبت به هدف قرار دادن مخاطبین از گروه متولدین تقریبا هزاره (نسل وای – اوایل دههٔ 1980 تا اوایل دههٔ 2000) می رسد، بازاریابان می توانند تاکتیک های بسیار مؤثری از تیلور سوئیفت یاد بگیرند. موفقیت بسیار زیاد تیلور سوئیفت نه تنها از استعداد موسیقی وی منتج می شود، بلکه درنتیجه روش بازاریابی خودش در بازار طرفداران خودش است. در این مطلب سه مورد از بهترین روش هایی که وی در بازاریابی خودش برای دسترسی پیدا کردن به مخاطبین بسیار باارزش در کمپین های خود استفاده کرده اشاره می کنم:
: اصول بازاریابی را از تیلور سوئیفت یاد بگیرید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید