هر روز!
هر روز!

اطلاعاتی در مورد Event ID 333 : اطلاعاتی در

اطلاعاتی در مورد Event ID 333 
 
 : اطلاعاتی در

اطلاعاتی در مورد Event ID 333

: اطلاعاتی در مورد Event ID 333
event id 333 چیست ؟
به گزارش برخی اوقات در Event Viewer ویندوز خطایی با عنوان زیر در رویداد ها ثبت شده است .
Event ID 333 - An I/O operation initiated by the Registry failed unrecoverably
دلیل این رویداد ممکن است نرم افزاری و یا سخت افزاری باشد که دلایل نرم افزاری و سخت افزاری به تفکیک در زیر ارائه شده است .
دلایل نرم افزاری :
1- برخی از نرم افزار های ویروس یاب و نرم افزار های backup گیری باعث این مشکل می شود.
2- ممکن است سرویس مشکوکی در startup ویندوز شما باشد که می توانید از طریق msconfig می توانید لیست نرم افزارها و سرویس ها را مشاهده نموده  و در صورتی که سرویس و یا نرم افزار مشکو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید