بررسی خودرو
بررسی خودرو

اطلاعیه گردهمایی سراسری لیفان 820 باشگاه 820 سواران بنا

اطلاعیه گردهمایی سراسری لیفان 820 
 باشگاه 820 سواران بنا

اطلاعیه گردهمایی سراسری لیفان 820
باشگاه 820 سواران بنا دارد با همکاری نمایندگی 1708 کرمان موتور، اولین گردهمایی مالکان این خودرو را در تاریخ 96.3.5 برگزار نماید.
لذا از تمامی دارندگان این خودرو دعوت به عمل می آید تا با حضور گرم خود کمک شایانی در هرچه باشکوه تر برگزار شدن این همایش نمایند.
شایان ذکر است علاوه بر فراهم آمدن فرصت تحقیق و برسی رو در رو با مالکان این خودرو برای آن دسته از عزیزانی که قصد خرید خودرو را دارند، بسته خدمات ویژه ای نیز به صورت رایگان به اعضای سوپر گروه باشگاه 820 سواران ارائه خواهد شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید