هر روز!
هر روز!

اعتبار کارت های ملی قدیمی تا پایان سال : اعتبار

اعتبار کارت های ملی قدیمی تا پایان سال : اعتبار

اعتبار کارت های ملی قدیمی تا پایان سال
: اعتبار کارت های ملی قدیمی تا پایان سال
: به گزارش بولتن نیوز، ابوترابی در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال 96 اعتبار دارد، از هموطنان خواست که تعویض و هوشمند کردن کارت ملی خود به دفاتر و مراکز ثبت احوال مراجعه کنند.
به گزارش : وی افزود: کسانی که اعتبار کارت هایشان سال های آینده است هم می توانند کارت های خود را تعویض کنند اما اولویت با کسانی است که اعتبار کارتشان تا پایان اسفند 96 است.
وی با بیان اینکه هموطنان می توانند با مراجعه به سایت https://www.ncr.ir/ پیش ثبت نام انجام دهند، هزینه تعویض کارت ملی را 31 هزارتومان بیان کرد.
سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره مدت زمان صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: در حال حاضر فرایند صدور کارت نوین یک ماه هست اما سعی می‌شود کارت‌ها 15 روزه هم صادر شود.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید