مسیر سبز
مسیر سبز

اعتراض معلمان به خشونت دانش آموزان! فارس: معلمان انگلیسی

اعتراض معلمان به خشونت دانش آموزان!
فارس:  معلمان انگلیسی در اعتراض به رفتارهای بد دانش آموزان و حمله آنان به معلمین و کادر مدرسه، اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

معلمان مدارس انگلیس در تظاهراتی نسبت به اقدامات ناهنجار دانش آموزان انگلیسی اعتراض کردند.

معلمان انگلیسی می‌گویند که آن‌ها قادر به تربیت و کنترل دانش آموزان انگلیسی نیستند.

 برخی از آن‌ها از مواردی نظیر آتش بازی دانش آموزان در مدرسه و همچنین حمل چاقو در مدرسه و کلاس توسط این دانش آموزان صحبت می‌کنند، دانش آموزان در کلاس با هم و با کادر مدرسه درگیر شده و با آن‌ها به زد و خورد می‌پردازند.

این مدارس، مدارسی هستند که از لحاظ کیفیت تحصیلی دانش آموزان در وضعیت بدی به سر می برند.

 به طوری که در یکی از این مدارس، تنها 29 درصد از دانش آموزان توانسته اند در کارنامه خود بیش از 5 نمره خوب داشته باشند، که این میزان بسیار کمتر از آمار 58.2 درصدی کل انگلستان است.

معلمان و کادر این مدارس در پاسخ به ناراحتی مسئولین منطقه ای اقدام اعتراضی آن‌ها، اعلام کرده‌اند که آن‌ها در برابر این مشکل، هیچ گزینه دیگری نداشته‌اند چراکه رفتارهای بد این دانش آموزان به مرحله‌ای رسیده که دیگر قابل کنترل نیست و رفتار گروهی از دانش آموزان به هیچ وجه قابل قبول نیست.

با این حال مدیریت‌های بد مدارس موجب شده تا این دانش آموزان بدانند که در برابر این رفتارهای بد، مواخذه نخواهند شد.

یکی از معلمان حاضر در این تجمع که نخواست نامش فاش شود، در این زمینه می‌گوید: دانش آموزان از کنترل خارج شده‌اند. آن‌ها با خود چاقو حمل می‌کنند و در مدرسه سیگار می‌کشند، و حتی با معلمان درگیر می‌شوند.

با این حال مدیران مدارس که دانش آموزان را به خاطر مسائل جزئی به خانه می‌فرستند، در برابر این تخلفات کاری نمی‌کنند.      

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید