هر روز!
هر روز!

اعتقاد استیون هاوکینگ به وجود موجودات فضایی : اعتقاد استیون

اعتقاد استیون هاوکینگ به وجود موجودات فضایی : اعتقاد استیون

اعتقاد استیون هاوکینگ به وجود موجودات فضایی
: اعتقاد استیون هاوکینگ به وجود موجودات فضایی
: یکی از بزرگ ترین سوالات بشر وجود موجودات فضایی در این دنیا است. استفان هاوکینگ دانشمند انگلیسی روز یکشنبه گذشته هشدار داد: “موجودات فضایی احتمالا وجود دارند اما بشر باید از تماس با آنها بپرهیزد چراکه عواقب ناخوشایندی در پی خواهد داشت.”
 
به گزارش : اخترفیزیکدانی بر اساس گزارشات تصویری انگلیس گفت: “اگر موجودات فضایی مارا ببینند نتایج آن مشابه زمانی خواهد بود که Columbus در آمریکا به زمین نشست و برای اهالی آمریکا هرگز جبران نشد.”  … برنامه ها جهانی را به تصویر می کشند که در آن فرم های خارجی حیات با سفینه های عظیم الجثه خود پس از خشکاندن سیاره خوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید