هر روز!
هر روز!

اعجاز ریاضی قرآن کریم قرآن و ریاضی روزی یکی از

اعجاز ریاضی قرآن کریم قرآن و ریاضی روزی یکی از

اعجاز ریاضی قرآن کریم
قرآن و ریاضی روزی یکی از علمای دین یهود از حضرت امام علی علیه السلام پرسید: چرا قرآن مدت زمانی را که اصحاب کهف در غار خوابیدند، 309 سال ذکر کرده است در حالی که که در حاشیه ی تورات ما، زمان خواب اصحاب کهف 300 سال نوشته شده است؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودند: چون سال های شما شمسی است ولی سال های ما قمری است و 309 سال قمری، مساوی با 300 سال شمسی می باشد.: اعجاز ریاضی قرآن کریم
: اعجاز ریاضی قرآن کریم
 
به گزارش : براساس این روایت می شود محاسبات زیر را انجام داد: سال شمسی یهود 365 روز تمام بوده است. بنابراین 300 سال آن ها می شود روز 109500=365*300 در حالی که سال قمری برابر است با 354 روز و

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید