هر روز!
هر روز!

اعجاز عدد 19 در قرآن : اعجاز عدد 19 در

اعجاز عدد 19 در قرآن : اعجاز عدد 19 در

اعجاز عدد 19 در قرآن
: اعجاز عدد 19 در قرآن

"معجزه" در لغت از کلمه "عجز" گرفته شده، که به معنای ضعف و ناتوانی است1 و در اصطلاح عبارتست از گفتـار شگفت انگیز و جالب توجه و یا امـر خارق عادتی که به وسیله مدعی مقام نبوت، برخلاف قوانین عادی و جاری طبیعت و به منظور اثبات ادعای رسالت همراه باتحدی انجام می گیرد.2
 

به گزارش : پیشینه پژوهش اعجاز عددی قرآن
به گزارش : پیشینه پژوهش اعجاز عددی قرآن

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم»
به اعجاز عددی قرآن پرداخته است، ایشان می گوید:
آیه «بسْم اللَّه الرّحمن الرَّحیم» از 19حرف تشکیل شده است که به تعداد ملائک جهنم می باشد:
«عَلَیْها تِسْعَةَ عَشَرَ»3
«نوزده نفر (از فرشتگان عذاب) بر آن گمارده شده‏اند! »4
 

اهمیت اعجاز عددی قرآن در جهان امروز


نمونه ای از اعجاز عددی قرآن

"عبدالرزاق نوفل" در کتابی که از ایشان به فارسی  تحت عنوان " اعجاز عددی در قرآن کریم" ترجمه شده است، همت گماشته تا اثبات کند که در مفاهیم قرآن به لحاظ عددی تناسب های دقیق ریاضی را می توان کشف کرد.
میان مفاهیم قرآنی که با هم تقابل معنوی دارند مانند دنیا و آخرت، و مفاهیمی که با هم تناسب نزدیک معنوی دارند، چون عقل و نور، به لحاظ عددی با هم مساویند و در بعضی موارد، افزایش تعداد یک مفهوم نسبت به مفهوم دیگر به نسبت صحیح ریاضی قابل بیان است، به عبارت دیگر، به قول مولف؛
«از جمله تناسب ها و هماهنگی های عددی که در قرآن کریم می یابیم موضوع چند برابری هاست»
در قرآن واژه هایی وجود دارند که دو برابر یک دیگر و بالاخره چند برابر یکدیگر بکار رفته اند و تمام آن ها از روی ترتیب و قصد و عمد بوده است مانند؛ کلمه "دنیا" و "آخرت" هر کدام 15 بار در قرآن آمده اند (تساوی)، واژة "نفع" و "فساد" هر کدام با تمام مشتقاتشان پنجاه بار ذکر شده اند. "عقل" با تمام مشتقاتش چهل و نه بار و "نور" نیز با تمام مشتقاتش به همین تعداد آمده است، "لسان" و "موعظه" هر کدام بیست و پنج بار، "زکات" و "برکات" هر کدام سی و دو بار، "کافرین" و "نار" هر کدام 153 بار، آمده اند. "رحیم" که از اسماء حُسنی می باشد (بجز در یک مورد که صفت رسول اکرم قرار گرفته است) 114 بار، (به تعداد سوره های قرآن) و "رحمان" که او نیز از اسماء حُسنی است 57 بار آمده اند، فجار 3 بار، ابرار 6 بار، جزاء (کیفر) 117 بار، مغفرت 234 بار آمده اند. یوم (به صورت مفرد) 365 بار (به تعداد روزهای سال) بصورت مثنی و جمع سی بار، و کلمه شهر (ماه) 12 بار5 آمده اند.6
 

اعجاز عددی بر معیار رمز عدد 19

همه آنچه گفته شد به معنای تایید صد در صد این نوع از اعجاز قرآن نیست و به نظر می رسد این وجه اعجاز هنوز نیاز به مطالعه بیشتری دارد.
 
نویسنده :  روح الله رضوانی
شکوری_گروه دین و اندیشه تبیان
[1] – علامه ابن منظور، لسان العرب، لبنان، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، س 1408 هق 1988 م، چ اول، ج4، ص 58.
[2] – تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، تحقیق عبد الرحمن عمیره، قم، الشریف الرضی، س 1409 هق 1989م، چ اول، ج 4 و5، جزء 5، ص 11.
[3] – سوره المدثر آیه 30.
[4] – جوهر، طلحة، الاعجاز العددی فی سوره الفاتحة، سوریه دمشق: انتشارات الحکمه، س 1997م 1418هـ، چ اول،  ص 10.
[5]  – نوفل، عبد الرزاق؛ الاعجاز العددی القرآن الکریم؛ ترجمه سعیدهمایون، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، س 1383، چ اول، ص 19-171-234.
[6] – در رابطه به نقض های اعجاز عددی قرآن دکتر رضائی اصفهانی، مباحثی در کتاب پژوهش در اعجاز علمی قرآن دارد که به نظریات گروه موافق و مخالف به بحث پرداخته اند، در اخر این طور نتیجه گیری می کند که اعجاز عددی قرآن را می توان به صورت موجبه جزئیه پذیرفت. رضائی اصفهانی، محمد علی، پژوهش در اعجاز علمی قرآن، انتشارات کتاب مبین، س 1380، چ اول، ج 1، ص 219تا232 که در ص 220-226 به نظریه موافقان اشاره دارد و ص 226-231 به نظریه مخالفان پرداخته اند.    
[7] – اشرف عبد الرزاق قطنه؛ رسم المصحف و الاعجاز العددی، لبنان بیرو: موسسه علوم قرآنی، س1999م 1420هـ، چ اول، ص 84.
 
پایگاه فرهنگی هنری تکناز
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید