هر روز!
هر روز!

افرادی که اصلا مناسب ازدواج نیستند : افرادی که اصلا

افرادی که اصلا مناسب ازدواج نیستند : افرادی که اصلا

افرادی که اصلا مناسب ازدواج نیستند
: افرادی که اصلا مناسب ازدواج نیستند
چطور بشناسیم؟
به گزارش : چند صفت ویژه برای شناسایی این افراد در ادامه ذکر می شود: الف- توانایی نداشتن در پذیرش مسئولیت های مالی و حل مشکلات اقتصادی ب- غیر قابل اعتماد بودن ج- بی هدفی و بی انگیزگی
این افراد نسبت به بخش اقتصادی زندگی خود بی توجه هستند و درباره آن کوتاهی می کنند به این دلیل که نمی خواهند بزرگ شوند و مسئول

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید