مسیر سبز
مسیر سبز

افراد با این توانایی، مغز ویژه ای دارند ایرنا:

افراد با این توانایی، مغز ویژه ای دارند
ایرنا: بعضی افراد حتی پس از چندبار مراجعه به یک مکان، نمی تواننند آدرس را به خاطر بسپارند و باید از نقشه یا افراد دیگر کمک بگیرند؛ این درحالیست که برخی دیگر، پس از یک بار مراجعه به محل خاص، نقشه مسیر را حفظ می کنند و در مراجعه های بعدی مشکلی ندارند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که ساختار مغز این دو گروه کاملا متفاوت است.
 
در این تحقیقات آمده است که مغز افرادی که آدرسی را با اولین بار دیدن به خاطر می سپارند، به دنبال چند نشانه مهم از مسیر است. این نشانه ها به صورت یک الگوی منسجم در ذهن نقش می بندند. به طور کلی ذهن این افراد به دنبال نشانه هاست.
 
افرادی که در حفظ مسیرها کند هستند، به دنبال قوانین خاص و دست و پاگیر می گردند و اغلب دچار اشتباه می شوند. برای مثال این افراد مدام این دغدغه را دارند که دفعه قبل اول مستقیم رفتیم، سپس به یک چهار رسیدیم و بعدش دست چپ و ... . این افراد اغلب دچار اشتباه می شوند زیرا حفظ این قوانین برای ذهن دشوار است.
 
محققان بر این باورند که این تفاوت مربوط به هیپوکامپ مغز است. هیپوکامپ به بخش کوچکی از مغز گفته می شود که مسئول حفظ خاطرات جدید، آموزش، احساسات، تثبیت اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت و جهت یابی فضایی است.
 
در ادامه تحقیقات آمده است که ماده خاکستری مغز افرادی که قابلیت مسیریابی بالایی دارند بیشتر از افرادیست که این قابلیت را ندارند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید