مسیر سبز
مسیر سبز

افزایش حجم نقدینگی در کشور خبرگزاری تسنیم: معاون اقتصادی

افزایش حجم نقدینگی در کشور
خبرگزاری تسنیم:  معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی کشور به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

پیمان قربانی با اشاره به رشد 21.7 درصدی نقدینگی در ده ماهه منتهی به دیماه سال جاری اظهار داشت: رقم نقدینگی در آخرین بررسی‌ها به 560.6 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزایش رقم نقدینگی را بخاطر ورود داده‌های جدید به بازار پولی دانست و گفت: بعد از اضافه شدن 5 موسسه مالی و اعتباری و 2 بانک به جرگه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز رقم نقدینگی افزایش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین تاکید کرد که بدون لحاظ نقدینگی حاصل از موسسات مالی و بانک‌های جدید رشد نقدینگی در ده ماهه امسال 18.8 درصد بوده است.

قربانی رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به دی ماه 92 را بدون لحاظ نقدینگی موسسات مالی جدید 24.8 درصد اعلام کرد و گفت:‌ رشد نقدینگی با لحاظ آمار موسسات مالی جدید در این بازه زمانی 27.9 درصد است.

وی به سالم سازی ترکیب نقدینگی اشاره کرد و افزود: از رشد 21.7 درصدی نقدینگی در سال جاری 19.2 درصد مربوط به ضریب فزاینده پولی و 2.1 درصد مربوط به رشد پایه پولی می باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی رقم پایه پولی در 10 ماهه نخست امسال را 996.2 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ضریب فزاینده در آخرین بررسی‌ها به 5.627 رسیده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید