تولدت مبارک
مطالب جالب!
مطالب جالب!

افزودن دکمه های کمکی به Title Barویندوز علاوه بر اطلاعاتی

افزودن دکمه های کمکی به Title Barویندوز 
 علاوه بر اطلاعاتی

افزودن دکمه های کمکی به Title Barویندوز
علاوه بر اطلاعاتی که گفته شده این برنامه دارای کنترل پنل قدرتمندی است که می توانید تنظیمات آیکون ها را به شیوه ای دلخواه تبدیل کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید