هر روز!
هر روز!

افیون قره حصار ترکیه استان افیون قره‌ حصار یکی از

افیون قره حصار ترکیه استان افیون قره‌ حصار یکی از

افیون قره حصار ترکیه
استان افیون قره‌ حصار یکی از استان‌های ترکیه است که در ناحیه اژه واقع شده است.
به گزارش : مرکز این استان شهر افیون قره‌ حصار است. مردم این استان همگی مسلمان می‌باشند و از نظر اقتصادی نیز اکثریت مردم در موقعیت خوبی هستند.
در این شهر تاریخی آثار باستانی زیادی همچون حمام کافر (گەورحمامی)، قلعه افیون (افیون کالاسی) و مسجد عرب (عرپ مسجدی)، مسجد عمارت (ایمارت جامیسی)، مسجد اولو (اولو جامیسی) و... که قدمت بعضی از آنها به دوران بیزانس روم متعلق می‌ باشد.
همچنین در آفیون حمامهای آب گرم ژئو ترمال وجود دارد که بعضی از آنها در درمان برخی بیماری‌های پوست و استخوان بسیار موثر هست و همین امر باعث شده که هر روزه تعداد زیادی گردشگر به این استان سفر کنند.
شهرهای وابسته به استان آفیون قره حصار عبارتند از:
باشماکچی
بایات
بولوادین
چای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید