هر روز!
هر روز!

اقتصاد کاذب در باشگاههای بدنسازی : اقتصاد کاذب در باشگاههای

اقتصاد کاذب در باشگاههای بدنسازی : اقتصاد کاذب در باشگاههای

اقتصاد کاذب در باشگاههای بدنسازی
: اقتصاد کاذب در باشگاههای بدنسازی
: اقتصادکاذب در باشگاههای بدنسازی
به گزارش : باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام در ایران با سرعت بالایی در حال گسترش است اما آیا قدرت فنی و اخلاقی مربیان بدنسازی هم در آنها وسیعتر شده است؟ امروز مربیان و مدیران به درامد بیشتر از دیروز می اندیشند به نظر شما این درامد بیشتر چگونه محقق می شود؟
آیا  آنهاباید به فکر خدمات بهتر ،رفاهیات بیشتر،اجرای ورزش علمی ،بالا بردن انگیزه روحی ورزشکاران فعال سازی ساعت های غیر فعال و خلوت باشگاه و…  یا نه فقط باید دریافت پ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید