هر روز!
هر روز!

اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال

اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال ستودنی است
پورابراهیمی ادامه داد: با توجه به اقدامات ستاد فرمان امام در شهرستان راور به زودی ۳۰ طرح اشتغالزا در شهرستان راور عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
به گزارش : وی افزود: مجموع طرح هایی که تا پایان شهریور ماه پس از تصویب نهایی در بخش اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام در شهرستان راور انجام خواهد شد، بیش از ۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که در این طرح ها حدود ۱۰۰۰ خانوار اشتغال خواهند داشت.
نماینده مردم کرمان و راور گفت: با روند قابل قبول و سرعت فعلی سرمایه گذاری در شهرستان راور به عنوان شهر نمونه اقتصاد مقاومتی، ظرف سال های آینده معضل اشتغال تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.
در پایان این نشست رئیس ستاد ستاد اجرایی فرمان امام، از اختصاص ۷ میلیارد تومان جهت ساخت مساجد، مسکن محرومین و راه روستایی در شهرستان راور خبر داد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید