هر روز!
هر روز!

اقدامات مهم به هنگام قطع شدن انگشت دست : اقدامات

اقدامات مهم به هنگام قطع شدن انگشت دست : اقدامات

اقدامات مهم به هنگام قطع شدن انگشت دست
: اقدامات مهم به هنگام قطع شدن انگشت دست
 
چاقو یا کارد ابزاری تیز هست که برای بریدن به کار میرود. متعارف ترین طرح برای یک چاقو به شکل یک تیغهٔ تیز فلزی هست که به وسیلهٔ یک زبانه به یک دسته پیوند داده شده هست
 
به گزارش : بعضی از کارها با چاقوهای تیز و برنده انجام می دهید مانند خردکردن سبزیجات برای طبخ غذا در آشپزخانه ها باید مراقب باشید که دستان را چاقوهای تیز نبرد ولی اگر این اتفاق برایتان رخ داد باید نکاتی را در نظر بگیرید تا به خودتان کمک کرده باشید خونسردی خود را حفظ کرده و دچار تشویش نشوید چون انگشت دستان را از دست خواهید داد ما در این بخش به مواردی اشاره می نمایید که اکثر کمکتان خواهد کرد
 

 
اقدامات نخست هنگام قطع شدن ناگهانی انگشت دست قطع شدن ناگهانی انگشت دست حادثه ای هست که امکان دارد حین کار در آشپزخانه و یا بهرهگیری از چاقوی تیز برای هر شخصی رخ دهد اما تصویر العمل به موقع و مناسب در این شرایط تنها چیزی هست که مانع از دست دادن انگشت میشود.
 
نباید به علت ترس و وحشت خوشکتان بزند و نتوانید کاری راکه درست هست انجام دهید برای این مواقع بایستی از گذشته نکاتی را مرتبط با کمک های نخست بیاموزید . در این بخش توضیحاتی که یکی از پرستاران مرکز پرستاری لندن در گفت و گو با دیلی میل داشته هست را خواهید خواند که متناسب با آن شرایط هست.
 
آموزش های پرستار بیمارستان لندن برای مواقع قطع ناگهانی انگشت دست
“اما هامت” می گوید:مصدومیت و زخم ها را میتوان با یک حرکت و تفکر سریع بهتر درمان کرد.
 

 
اگر انگشتی بریده و دیگری قطع شد شما بایستی به انگشت قطع شده دقت کنید چرا که اولیت با شدت جراحت اکثر هست.
 
در این اوضاع ابتدا در حالت نشسته باشید ، انگشت قطع شده را با پارچه ای تمیز روی انگشت در محل بریده شده قرار دهید و فشار مستقیمی به ان وارد کنید.
 
به هیچ عنوان دست آسیب دیده را پایین نگیرید چرا که این اوضاع فشار سنگینی به قلب وارد خواهد کرد.
اگر بریدگی انگشت موجب قطع شدن کامل بخشی از انگشت شد باید چه کنید؟
 
انگشت قطه شده را فاقد با دقت بردارید و فاقد آنکه آن را بشویید داخل کیسه ای پر از یخ قرار دهید تا به نزدیک ترین بیمارستان برسید.
 
در این شرایط برترین کار این هست که انگشت کبود شده را به مدت دقیقه زیر آب سرد جاری نگاه دارید بعد از ان انگشت را با کیسه ی یخ بپوشانید و به سرعت به مرکز درمانی مراجعه کنید.
 
اجازه ندهید یخ ها در این شرایط به طور مستقیم با محل بریدگی برخورد دارا باشند
چرا که سوختگی ناشی از سردی یخ در آن ایجاد میشود و مشکل ساز خواهد شد.
اگر چنین اتفاقی برایتان رخ داد برترین وسیله برای رفتن به بیمارستان آمبولانس هست پس گذشته از هرکاری با نیروهای امداد تمام بگیرید.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید