مطالب جالب!
مطالب جالب!

اقدام به خودکشی توسط دختر 15 ساله مایكل جكسون به

اقدام به خودکشی توسط دختر 15 ساله مایكل جكسون 
 به

اقدام به خودکشی توسط دختر 15 ساله مایكل جكسون
به گفته پلیس او در حال حاضر بحران را گذرانده، و در شرایط خوبی به سر میبرد. پاریس جكسون، دختر 15 ساله مایكل جكسون پس از اقدام به خودكشی ، راهی بیمارستان شد. وی پس از یك مشاوره تلفنی، از قصدش برای خودكشی خبر داده بود.
شب قبل از حادثه نیز پاریس با گذاشتن پست‌های عجیبی در شبكه اجتماعی كه حاكی از افسردگی حاد است موجب تعجب دوستانش شده بود. به گفته پلیس او در حال حاضر بحران را گذرانده ، و در شرایط خوبی به سر می برد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید