هر روز!
هر روز!

الفبای یونانی الفبای یونانی الفبایی است که زبان یونانی از

الفبای یونانی الفبای یونانی الفبایی است که زبان یونانی از

الفبای یونانی
الفبای یونانی الفبایی است که زبان یونانی از سده نهم پیش از زایش عیسی بدان نگاشته می‌شود. این الفبا دارای ۲۴ حروف می‌باشد و یکی از کاملترین سامانه‌های الفبایی و نیز کهن‌ترین الفبایی است که هنوز نیز کاربرد دارد. در گذشته برای نشان دادن شمارگان نیز از این الفبا سود برده می‌شد ولی امروزه یونانیان از نمادهای ریاضی برای نشان دادن شماره‌ها بهره می‌برند. الفبای یونانی از الفبای فنیقی گرفته شده است. همچنین الفبای گوتیک، سیریلیک و لاتین نیز از این الفبا گرفته شده‌اند. حتی برخی می‌انگارند که الفبای ارمنی نیز از این الفبا به‌دست آمده باشد.
امروزه از الفبای یونانی در مسائل فیزیک، نامگذاری‌های علمی و … بسیار استفاده می‌شود مثلاً کمترین طول موج و بیشترین انرژی در بین امواج، مربوط به پرتو گاما است یا مثلاً از حرف دلتاΔ در فیزیک برای بازه یا در هندسه از حرف تتا برای بیشتر زاویه‌ها استفاده می‌شود یا از سیگما برای مجموع اعداد بین بازه‌ای از اعداد، استفاده می‌شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید