هر روز!
هر روز!

القاب معروف حضرت عباس علیه السلام : القاب معروف حضرت

القاب معروف حضرت عباس علیه السلام : القاب معروف حضرت

القاب معروف حضرت عباس علیه السلام
: القاب معروف حضرت عباس علیه السلام
 
معمولاً القاب، ویژگیهاى نیک و بد آدمى را مشخص مى سازد و هر کس را براساس خصوصیتى که دارد لقبى مى دهند. ابوالفضل را نیز به سبب داشتن صفات والا و گرایشهاى عمیق اسلامى، لقبهایى داده اند، از آن جمله:
 
به گزارش : 1- قمر بنى هاشم: حضرت عباس با رخسار نیکو و تلألؤ چهره، یکى از آیات کمال و جمال به شمار مى رفت، لذا او را قمر بنى هاشم لقب داده بودند. در حقیقت نه تنها قمر خاندان گرامى علوى بود، بلکه قمرى درخشان در جهان اسلام به شمار مى رفت که بر راه شهادت پرتو افشانى مى کرد و مقاصد آن را براى همه مسلمانان آشکار مى نمود.
 
2- سقّا: از بزرگترین و بهترین القاب حضرت ک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید