مکان یار
مکان یار

امامزاده ابراهیم شیراز آدرس: ایران - فارس - شیراز جاده شیراز

امامزاده ابراهیم شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز جاده شیراز - خرامه، چند کیلومتر بعد از داریون

از جاذبه های گردشگری و مذهبی شهر شیراز. محلی مناسب برای خانواده دارای سرویس بهداشتی، سکوی بزرگ برای نشستن، سایه مناسب.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید