مکان یار
مکان یار

امامزاده ابو جعفر آدرس: ایران - یزد - یزد میدان آزادی،

امامزاده ابو جعفر
آدرس: ایران - یزد - یزد میدان آزادی، خیابان طالقانی، کوچه حسینیان

مهم ترین مزار مورد احترام مردم استان، آرامگاه امامزاده محمد بن علی است که به امام زاده جعفر موسوم است.
قصه آمدن امام زاده ابوجعفر محمد به یزد در همه کتب تاریخ یزد به یک نحو نقل شده است. خلاصه آن از این قرار است که امام زاده در زمان خلافت متوکل عباسی از مدینه به یزد آمد و در کوچه ای که بعد ها به کوچه حسینیان مشهور شد در یک دکان آهنگری به شاگردی پرداخت، تا اینکه حاکم یزد به نام امیر اوجش بر اثر خوابی که دید به جستجوی امام زاده پرداخت و درهمان کوچه حسینیان خانه بهتری برای او ساخت. وی در سال ۴۲۴ درگذشت و در محل فعلی دفن شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید