مکان یار
مکان یار

امامزاده ابو طالب (ع) آدرس: ایران - تهران - تهران بزرگراه

امامزاده ابو طالب (ع)
آدرس: ایران - تهران - تهران بزرگراه اوین، خیابان فرحزادی، میدان فرحزادی، جاده امام زاده داوود، خیابان پل ذوالفقار، خیابان امام زاده ابوطالب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید