مکان یار
مکان یار

امامزاده باباگرگر آدرس: ایران - کردستان - قروه‎ روستای باباگرگر در

امامزاده باباگرگر آدرس: ایران - کردستان - قروه‎ روستای باباگرگر در

امامزاده باباگرگر
آدرس: ایران - کردستان - قروه‎ روستای باباگرگر

در کنار روستای باباگرگر، آرامگاه یکی از امامزادگان، به نام سید جلال، مشهور به باباگرگر وجود داره، که در تمام منطقه کردستان مشهوره و حتی از سایر استان ها جهت زیارت آن به این استان میان. در مسیر روستاهای دلبران، تالپیران و قصلان، قاسیلان این امامزاده واقع شده، که به گفته اهالی از نوادگان امام باقره. این بقعه، از دیدنی های شهرستان قروه و امامزاده ی معتبری است که در روستای باباگرگر (گورگور;) و در شهرستان قروه (قوروا;) آذربایجان واقع شده. امام زاده باباگرگر، مکان مذهبی معتبریست که به باوه گرگر هم مشهوره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید