مکان یار
مکان یار

امامزاده حسین | Imamzadeh Hossein Holy Shrine آدرس: ایران - قزوین

امامزاده حسین | Imamzadeh Hossein Holy Shrine آدرس: ایران - قزوین

امامزاده حسین | Imamzadeh Hossein Holy Shrine
آدرس: ایران - قزوین - قزوین خیابان منتظری، سلامگاه

امامزاده شاهزاده حسین فرزند علی بن موسی الرضا است که مقبره‌اش در شهر قزوین واقع شده. گفته شده که شاهزاده حسین در سفر به مرو حین عبور از قزوین، در این شهر درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید