مکان یار
مکان یار

امامزاده سید عباس معصوم زاده آدرس: ایران - خراسان شمالی

امامزاده سید عباس معصوم زاده آدرس: ایران - خراسان شمالی

امامزاده سید عباس معصوم زاده
آدرس: ایران - خراسان شمالی - بجنورد جنوب شرق بجنورد

در جنوب شرق بجنورد، بر فراز تپه باستانی موسوم به «معصوم زاد» بارگاهی با گنبد فیروزه ای رنگی قرار داره، که به معصوم زاده شهرت یافته. امامزاده سیدعباس، فرزند امام موسی بن جعفر (ع;)، این آستانه مبارک در شهر بجنورد، به عنوان مشهورترین و پر زائرترین معصوم زاده این خطه شناخته می شه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید