مکان یار
مکان یار

امامزاده شاه میر علی حمزه (سید علی ابن حمزه ع) آدرس:

امامزاده شاه میر علی حمزه (سید علی ابن حمزه ع) آدرس:

امامزاده شاه میر علی حمزه (سید علی ابن حمزه ع)
آدرس: ایران - فارس - شیراز پایین خیابان دروازه قرآن

جنوب خیابان دروازه قرآن آرامگاهی رو می بینین که صحن وسیعی داره.
عضدالدوله دیلمی ساختمان اصلی بقعه رو ساخته اما بنا در دوره های تیموری، صفویه ، زندیه ، قاجاریه و دوره معاصر بازسازی شده.
داخل حرم امامزاده «شاه میر علی حمزه» یه فضای چلیپایی می بینین که با آینه کاری و گچبری و کاشی کاری تزیین شده. پنجره های مقبره گره چینی شده و درهای منبت ارزنده ای هم در اینجا کار گذاشته شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید