هر روز!
هر روز!

(امام) خمینی نمی‌ترسد (امام) خمینی از هیچ‌یک از این

(امام) خمینی نمی‌ترسد 
 (امام) خمینی از هیچ‌یک از این

(امام) خمینی نمی‌ترسد
(امام) خمینی از هیچ‌یک از این خطرات نمی‌ترسد زیرا مطمئن است که اینها گامهایی در راه رسیدن به یک جمهوری اسلامی می‌باشند.

دیدگاه های امام خمینی خیلی محرمانه 28 اکتبر 1978 ـ 6 آبان 1357
از: وزارت امور خارجه، واشنگتن. دی. سی ـ 5343 به: سفارت آمریکا، تهران 7695
رونوشت به سفارتخانه‌های آمریکا در لندن، پاریس، بغداد، کویت
موضوع: دیدگاه های خمینی

1ـ آنچه در ذیل می‌آید گزارش یک گفتگوی یک ساعته بین  امام خمینی و یک فرد ایرانی است که آخرین دیدارش با وی در سال 1963 بوده است. گزارش مزبور توسط یک واسطه موثق در اختیار مقام وزارت خارجه قرار گرفت.
2ـ این فرد دریافت که (امام) خمینی کاملاً اطمینان دارد که در زمان مناسب در مأموریت خویش که همان سرنگون سازی دودمان پهلوی است موفق خواهد شد. امام  امکان هرگونه مصالحه و سازش را رد کرد و گفت که با وجود سلطنت مشروطه و یا چیزی مشابه آن نمی‌تواند تصور کند که امینی بتواند به عنوان نخست‌وزیری «مستقل» عمل کند. به نظر (امام) خمینی، امینی به خاطر رابطه گذشته‌اش با شاه و پدر شاه به مصالحه کشانیده شده است.
3ـ هنگامی که این فرد خاطرنشان ساخت که اگر آشوب و تشنج متوقف نگردد هرج و مرج و یا ارتش بر اوضاع مسلط می‌گردد، (امام) خمینی به هیچ‌وجه اظهار نگرانی ننمود. فرد مزبور باز هم گفت که اگر اعتصابات ادامه پیدا کند، هرج و مرج اقتصادی حاکم بر اوضاع خواهد شد، باز هم (امام) خمینی تکان نخورد. وی تنها به ادای این مطلب اکتفا نمود که این میهمان او از ماهیت انقلاب سیاسی مخالف با شاه در ایران مطلع نیست. (امام) خمینی از هیچ‌یک از این خطرات نمی‌ترسد زیرا مطمئن است که اینها گامهایی در راه رسیدن به یک جمهوری اسلامی می‌باشند.
(امام) خمینی از هیچ‌یک از این خطرات نمی‌ترسد زیرا مطمئن است که اینها گامهایی در راه رسیدن به یک جمهوری اسلامی می‌باشند
4ـ در روندی که در پیش است، (امام) خمینی ظاهراً خود را فردی تام‌الاختیار می‌داند نه مبتکر، که می‌تواند هر پیشنهادی را بپذیرد یا نپذیرد. در همین چهارچوب وی آماده استماع سخنان بازرگان و سنجابی بود، ولی تنها آن دسته از نظریاتی را می‌پذیرفت که با هدف نهایی وی مغایرتی نداشته باشد.
5ـ (امام) خمینی معتقد است غرب بسیار غارتگر است و بنا به اعتقاد وی تمام کشورهای عربی تحت‌نفوذ غرب به سر می‌برند. او از عراق به شدت مأیوس شده است. زیرا او ابتداء امر آن را کشوری مستقل تلقی می‌کرد. کویت نیز به خاطر اینکه به او اجازه ورود نداده بود در همان دسته و طبقه قرار گرفته است. 


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید