مرکز ترجمه فامارت
خوشحالخوشحال
مرکز ترجمه فامارت
 لینک
500x483_1505511772394375.jpeg

امروز رئیسم با لامبورگینی جدیدش اومد.
بهش گفتم ایول عجب ماشین خفنی!

رئیسم گفت:
اگه سخت کار کنی، تمام وقت کار کنی، تمام تلاشتو بکنی، سال دیگه من یکی دیگه هم میخرم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید