مسیر سبز
مسیر سبز

امروز سه 11 ردیف شد! امروز جمعه اعداد روز و

امروز سه 11 ردیف شد! 
 امروز جمعه اعداد روز و

امروز سه 11 ردیف شد!
امروز جمعه اعداد روز و ماه و سال طوری در کنار هم قرار گرفتند که سه عدد 11 (شش عدد 1) در کنار هم ردیف شدند که این اتفاق پس از گذشت 9 قرن برای دومین بار است که رخ داده است.

امروز جمعه در تاریخ میلادی روز شگفت انگیزی به نظر می رسد. به طوریکه در تقویم 6 عدد 1 یا سه عدد 11 به صورت 11/11/11 در کنار هم ردیف شدند. این اتفاق پیش از این تنها در روزهای 11/11/1111 (با قرار گرفتن 4 عدد 11 یا 8 عدد  در کنار هم 1) و 1/1/1111 (6 عدد 1 یا 3 عدد 11 در کنار هم) رخ داده بود.

اکنون پس از گذشت 9 قرن از قرون وسطی بار دیگر اعداد 1 در تقویم پشت سر هم ردیف شده اند. در عرفان، مذهب و فلسفه، عدد 1 نمادی از یگانگی و الوهیت است و در ریاضیات به عنوان یک عدد پرقدرت و واحد همگانی مقسوم علیه شناخته می شود به طوریکه جواب هر عددی که تقسیم بر 1 شود خود آن عدد می شود.

عدد 11 نیز تحت تاثیر نیروی پر قدرت دو عدد 1 قرار دارد و در شرایطی که هر عدد دو رقمی در آینه معکوس می شود عکس 11 در آینه همچنان 11 می ماند که این نیز نشانه ای از قدرت تک بودن عدد 1 است. به ویژه این عدد در تمام خطهای رایج دنیا (خطهای با منشای آرامی، خط سیریلیک، خطوط با منشای یونانی و خطوط با منشای لاتین) به شکل یک عصای قائم دیده می شود.

براساس گزارش لارپوبلیکا، قدرت دو عدد 1 در 11 موجب شده است که در اوزان شعری (وزن 11 هجایی شهر دانته) و همچنین در نت های موسیقی (میان Do تا Si برابر با 11 فاصله از نیم نواخت است) استفاده شود.

از نظر علم حساب، 11 عدد آغاز یک دهگان جدید و یا نو شدن چرخه اعداد است. از نظر انسان شناسی، اولین عدد ذهنی است چراکه نمی توان آن را با انگشتان دست شمرد. از نظر عددشناسی رمزی، 11 با عنوان عدد اعظم شناخته می شود که با روشن بینی، شهود، ایده آل گرایی و بصیرت همراه است.

همچنین پیراهن شماره 11 در فوتبال به نشانه بال چپ است، 11 سپتامبر آخرین روز شوم است و آپولو 11 اولین وسیله ای بود که اولین انسانها را به ماه رساند. ساعت 11:11 روز 11/11/11 زمانی است که 10 عدد 1 یا 5 عدد 11 در یک خط قرار می گیرند و بنابراین به نظر می رسد در این لحظه، قدرت عدد 1 به حداکثر قدرت خود می رسد.

منبع: مهر باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید