هر روز!
هر روز!

امروز، فرصت استثنایی زیارت امام رضا علیه‌السلام امروز یک فرصت

امروز، فرصت استثنایی زیارت امام رضا علیه‌السلام 
 امروز یک فرصت

امروز، فرصت استثنایی زیارت امام رضا علیه‌السلام
امروز یک فرصت استثنایی است ،یک بار عام است برای شرف یابی خدمت شاه خراسان ، هر گوشه عالم  ، چه در مشهد الرضا باشیم چه در دورترین نقطه این کره خاکی ، یک سلام که بدهیم جواب می شنویم .


گاهی در کنج این تنهایی ها با خدای خود خلوتی می کنیم و اشکی می ریزیم ، و اما گاهی چنان دلتنگیم که هیچ اشک و گریه ای سبکمان نمی کند.
روحمان طالب پرواز اس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید