هر روز!
هر روز!

امنیت در عصر هخامنشی، امنیت اجتماعی در عصر هخامنشی در

امنیت در عصر هخامنشی، امنیت اجتماعی در عصر هخامنشی در

امنیت در عصر هخامنشی، امنیت اجتماعی در عصر هخامنشی
در این بخش از سایت مطالبی درمورد امنیت حکومت هخامنشیان را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.
رفاه و بهزیستی و امنیت اجتماعی در عصر هخامنشی
به نقل از : در ایران عزیز ما نیز از چند هزار سال قبل، گذشتگان، بزرگان و دلسوزان این مرز و بوم به گواهی اسناد و مدارک تاریخی چنانکه در این مقاله به طور مختصر اشاره شده است با کار و تلاش فراوان و قابل ستایشی که به عمل آورده اند، اقدامات زیادی در جهت تامین و رفاه اجتماعی مردم این سرزمین مقدس انجام داده اند که بدون شک افتخاری برای بشریت و به خصوص ملت بزرگوار ایران است. 
امنیت در عصر هخامنشی، امنیت اجتماعی در عصر هخامنشی
امنیت هخامنشیان
همانطور که در مقاله قبل گوشه ای از اقدامات صورت گرفته توسط هخامنشیان را بیان کردیم در این مقاله قصد داریم به طور بسیار مختصر گوشه ای از اقدامات صورت گرفته توسط ایرانیان را تنها و تنها درباره "رفاه و تامین اجتماعی" در دوره هخامنشیان را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و معلوم نمایم که مردم ایران و حکومت های ایرانی که در چند هزار سال پیش و مخصوصا عصر هخامنشیان می زیستند مردمانی بسیار متمدن و کشور ایران سرزمین توسعه یافته ای بوده است (در مقایسه با جهان آن روز.) 
در زمینه ی راه و راهسازی که مهمترین وسیله ارتباطی و تفهیم متقابل افکار و عقاید و کسب تجارب علمی، فنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و از کارهای مهم و اساسی در جهت رفاه و تامین اجتماعی است هخامنشیان اقدامات بسیار مهمی انجام دادند.
چنانکه احداث راه شاهی به امر داریوش بزرگ از بند یونانی نشین در ساحل مدیترانه در آسیا صغیر یا سارد مرکزایالت لیدی و از آنجا به سوریه و بین النهرین تاشوش پایتخت شاهنشاهی هخامنشی نمونه ای ازاین علاقه ایرانیان در تماس و آمیزش با ملل گوناگون و برقرار ساختن یک رابطه پایدار میان فرهنگهای مختلف است.
گفته اند که یکی از قدیمی ترین مدارس ، مکتب اکباتان است این مدرسه یکصدسال پس از زرتشت توسط یکی از شاگردان او تأسیس گردید و با یکصد شاگرد به درمان کردن مردم می پرداختند
: در نظام آموزشی عصر هخامنشی تحصیل در مدرسه معمولا از سن هفت سالگی تا  پانزده سالگی ادامه می یافت و کودکان و نوجوانان خواندن و نوشتن و علوم مقدماتی و اولیه را در محیط آموزشگاه فرا می گرفتند. مدرس عمومی در نقاط مسکونی و در نزدیکی محل کسب بازار و محل زندگی اکثریت ساخته می شد تا کلیه مردم و فرزندانشان به راحتی بتوانند از آن برخوردار شوند. از جمله مدارس که در دوره هخامنشی وجود داشته و بعدها در زمان ساسانیان شاهد آن هستیم ، مدراس "رها" و دیگری "نصین" است .
از تعداد شاگردان این مدارس که در حدود هشتصد نفر ذکر شده می توان به تشکیلات منظم و سازمان مجهز آنها پی برد . علاوه براین مدراس دیگری با تنوع و گوناگونی بیشتر چون مداس، فنی و حرفه ای و همچنین حوزه های فلسفی، مانوی، مزدکی، زرتشتی، یهودی و مدارس علمی و ادبی چون پزشکی، ریاضی، نجوم و ...
وجود داشته که زمینه را برای پیدایش این دانشگاه جندی شاپور را بعدها فراهم کرده است.
دانش آموزان و شاگردان در دوره هخامنشی از چند نظر به چند رشته تقسیم نموده اند: 
 1)دانش آموزان خاص که شامل: شاهزادگان و بزرگزادگان(اشراف) و درباریان، ساتراپ شهربانان، دبیران، افسران ارشد، بود که علوم جنگی و سیاسی و کشور داری را می آموختند.
 2)دانش آموزان حرفه ای که شامل فرزندان مغان، هیربدان و موبدان بودند علوم دینی را فرا می گرفتند و فرزندان پیشه وران و اصناف و صنعت گران و کشاورزان و غیره که هریک فنون وصنایع پدری را می آموختند. 
در زمینه ی راه و راهسازی که مهمترین وسیله ارتباطی و تفهیم متقابل افکار و عقاید و کسب تجارب علمی، فنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و از کارهای مهم و اساسی در جهت رفاه و تامین اجتماعی است هخامنشیان اقدامات بسیار مهمی انجام دادند
 3)دانش آموزان عمومی که شامل فرزندان آموزگاران، کارمندان، بازرگانان که آموزش فرهنگی، اداری و اقتصادی کشور را می آموختند. 
از چگونگی کامل دانشگاهها و مراکز آوزش عالی در دوران هخامنشی به علت از بین رفتن مدارک اطلاع کافی در دست نیست ولی شواهد باقی مانده وجود آموزش عالی را در این زمان همانطور که گفته شد تایید می کند.
زیرا در اوایل عهد هخامنشی مکتب های سده در اکباتان و دیگر درسارد و سمرقند تأسیس شده که گفته می شود در آنها پزشک، دبیر، کاهن پرورش می یافتند و احتمال دارد که غیر از اینها مدراس دیگری وجود داشته که جز آنها به زمان کنونی نرسیده است. 

 هخامنش
گفته اند که یکی از قدیمی ترین مدارس ، مکتب اکباتان است این مدرسه یکصدسال پس از زرتشت توسط یکی از شاگردان او تأسیس گردید و با یکصد شاگرد به درمان کردن مردم می پرداختند.  
درباره چگونگی گذران اوقات فراغت که یکی از عوامل مهم در بهبود و توسعه رفاه و تامین اجتماعی و از دغدغه مهم کنونی کشورهای توسعه یافته است هخانشیان در دوران باستان اقدامات بسیار مهمی انجام داده و کوشیده اند تا هر چه بیشتر و بهتر زندگی مردم به شادی و رفاه بگذرد به همین لحاظ علاوه بر جشنهای سالانه در هر ماه حداقل یک روز را به جشن و پایکوبی و شادی و تفریح می پرداختند. ایرانیان باستان روزهای بسیاری از سال را شادمانه جشن می گرفتند و در این روزها با مراسمی دل انگیز و شادی آفرین فرشتگان نیکی را تقدیس و اهورامزا را ستایش می کردند. به همین جهت است که در اکثر کتیبه های ایران باستان با چنین مضامینی روبرو می شویم اهوارامزدا مردم را آفرید.
خلاصه آن که ایرانیان باستان در عصر هخامنشی با فرهنگ و تمدن خود که گنجینه عظیمی از هنر، اندیشه، اخلاق، فرزانگی، آداب و رسوم و س

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید