هر روز!
هر روز!

امکان وجود حیات در قمر زحل، انسلادوس آیا حیات میکروبی

امکان وجود حیات در قمر زحل، انسلادوس
آیا حیات میکروبی در داخل انسلادوس، می تواند وجود داشته باشد؟  جایی که نور خورشید نمی رسد، عمل فوتوسنتز غیر ممکن است و اکسیژنی در دسترس نیست !
برای پاسخ به این پرسش، نیاز نیست فراتر از سیاره ی خود را جستجو کنیم تا مثال هایی از انواع اکوسیستم های خارجی که می توانند  حیات را روی قمر آبفشان زحل به وجود آورند، پیدا کنیم. پاسخ به نظر می رسد مثبت است، این امکان می تواند وجود داشته باشد.
در سال های اخیر گونه هایی از حیات روی زمین یافت شده است که در مکان هایی که خورشید نمی تابد و به دلیل رخ ندادن عمل فوتوسنتز اکسیژن نیز موجود نیست، خوب رشد می کنند. میکروب هایی کشف شده اند که با انرژی ای که از واکنش شیمیایی بین انواع متفاوت مواد معدنی به دست می آید، زنده می مانند و انواعی دیگر از واپاشی های رادیو اکتیو میان صخره ای انرژی لازم برای زنده ماندن را کسب می کنند. این اکوسیستم ها به طور کامل از اکسیژن یا مواد آلی که با فوتوسنتز در روی سطح زمین تولید می شود، مستقل هستند. این اکوسیستم های میکروبی استثنایی نمونه هایی ازحیات هستند که ممکن است امروزه در داخل انسلادوس وجود داشته باشند.
سه نوع از این اکوسیستم ها که روی زمین یافت شده اند به احتمال زیاد می توانند مبنایی برای حیات روی انسلادوس باشند. دو گونه ی آن ها بر اساس متانوژنها( methanogen) عمل می کنند که به یک گروه باستانی مربوط به باکتری به نام آرکایی(archaea)، باکتری های زنده ای که در محیط های سخت بدون اکسیژن رشد می کنند ، تعلق دارد. صخره های آتشفشانی عمیق در طول رود کلمبیا و آبشار های آیداهو میزبان دو نوع از این اکوسیستم ها هستند که انرژی خود را از میان واکنش های شیمیایی صخره های مختلف بیرون می کشند. سومین اکوسیستم با انرژی تولید شده در واپاشی رادیو اکتیو صخره ها تقویت می شود و بسیار پایین تر از سطح زمین در یک معدن در آفریقای جنوبی یافت شد.بنابراین شواهد به امکان حیات در انسلادوس اشاره می کند.
 
ولی چگونه این حیات آغاز خواهد شد؟
یک مشکل اساسی در پاسخ به این سوال این است که ما نمی دانیم چگونه حیات روی زمین سرچشمه گرفت و هم چنین قادر به ایجاد مجدد اولین جرقه ی حیات در آزمایشگاه نیستیم. ولی خبرهای خوبی نیز وجود دارد: نظریه های بسیاری برای آغاز حیات روی زمین وجود دارد. حال سوال این است که آیا این نظریه ها در انسلادوس صادق هستند؟ به نظر می رسد دو نظریه از نظریه های مربوط به آغاز حیات روی زمین، نظریه ی سوپ آغازین و نظریه ی خروجی دریای عمیق، در انسلادوس مورد استفاده قرار می گیرند.
 
 
 نظریه ی سوپ آغازین
بنا بر این نظریه آغاز حیات در سوپی از مواد آلی که از منابع غیر زیستی گرد هم می آیند، رخ می دهد. این نظریه توسط چارلز داروین طراحی شد و در آزمایشی معروف در سال 1953 هنگامی که دو شیمیدان به نام های استنلی ال میلر (Stanley L.Miller)  و هارولد سی یوری (Harold C.Urey) سوپ آغازین مواد شیمیایی را که تصور می شد در زمین ابتدایی قبل از شروع حیات وجود داشته است پختند، ثابت شد. یک جرقه، شبیه صاعقه از میان این مخلوط به شدت تقلیل یافته ی متان، آمونیاک، بخار آب و هیدروژن عبور داده شد. در طول دو هفته، مقدار کمی اسید آمینه ـ مقداری از بلوک های سازنده حیات ـ در سوپ شکل گرفت.
 
اگر چه میلر و یوری حیات را ایجاد نکردند، آن ها نشان دادند مولکول های بسیار پیچیده ای ـ مثل اسید های آمینه ـ به طور خود به خود می توانند از مواد شیمیایی ساده تر حاصل شوند. در روی زمین، این امکان وجود دارد که عناصر آلی سوپ از مواد موجود روی زمین اولیه تولید شده باشند. نظریه ی دیگر این است که سوپ عناصری مانند مواد دنباله دارهای فرودی و غبار بین سیاره ای را مخلوط می کند. مواد شیمیایی آلی قسمتی از مواد خامی بودند که انسلادوس و قمر های دیگر زحل را تشکیل دادند.
 
احتمالاتی برای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید