مسیر سبز
مسیر سبز

امیرعلی دانایی دوباره روی صحنه روزنامه تماشا: امیرعلی دانایی بازیگر

امیرعلی دانایی دوباره روی صحنه 
 روزنامه تماشا: امیرعلی دانایی بازیگر

امیرعلی دانایی دوباره روی صحنه
روزنامه تماشا: امیرعلی دانایی بازیگر «سریال کلاه پهلوی» در گفت و گو با «سینما پرس» در مورد علت حضور خود در نمایش «نام همه مصلوبان عیسی است» گفت: «من با نمایش «رؤیاهای رام نشده» به کارگردانی ایوب آقاخانی برای اولین بار حضور در صحنه تئاتر را تجربه کردم و از آنجا که ایفای نقش در این نمایش برای من خاطرات و تجربه های خیلی خوبی را به همراه داشت، پس از پیشنهاد آقاخانی برای حضور در نمایش «نام همه مصلوبان عیسی است» تصمیم گرفتم که بار دیگر این تجربه را تکرار کنم.»او درخصوص نقش خود در این نمایش بیان کرد: «نمایشنامه این کار از نوشته های خود آقای آقاخانی است. جای خوشحالی دارد که بگویم خودشان نیز به عنوان بازیگر در نمایش حضور دارد. نقش من نیز در این نمایش مشابهی از «یحیی تعمید دهنده» است، که این نقش و مونولوگ هایش برای من خیلی جذاب است؛ امیدوارم با تلاش هایی که برای نزدیک شدن به این نقش انجام داده و خواهم داد بتوانم کاراکتری موفق را در این نمایش ارائه بدهم.»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید