هر روز!
هر روز!

انتخاب شیر خشک مناسب برای کودک : انتخاب شیر

انتخاب شیر خشک مناسب برای کودک 
 : انتخاب شیر

انتخاب شیر خشک مناسب برای کودک
: انتخاب شیر خشک مناسب برای کودک
: انتخاب شیر خشک مناسب برای کودک

: به گزارش : شیر خشک همه منافع تغذیه‌ای شیر مادر را ندارد،‌اما برای والدینی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند نوزادشان را با شیر مادر تغذیه کنند، چاره‌ساز است. رعایت این توصیه‌ها به شما کمک می‌کند که فاقد مشکل به نوزادتان شیر خشک بدهید:
* شیر خشکی را انتخاب کنید که با آهن غنی‌شده باشد. * در انتخاب نوع شیر خشک در دسترس بودن و قیمت را با یکدیگر سبک و سنگین کنید. این کار به شما کم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید