هر روز!
هر روز!

انتشار اولین پست اینستاگرامی توسط شرکت اینستاگرام اینستاگرام یکی از

انتشار اولین پست اینستاگرامی توسط شرکت اینستاگرام 
 اینستاگرام یکی از

انتشار اولین پست اینستاگرامی توسط شرکت اینستاگرام
اینستاگرام یکی از شبکه های اجتماعی محبوبی است که روز به روز بر طرفدارانش اضافه می شود. در این مطلب اولین پست اینستاگرامی توسط شرکت اینستاگرام را برای شما عزیزان منتشر می کنیم.
انتشار اولین پست اینستاگرامی توسط شرکت اینستاگرام : انتشار اولین پست اینستاگرامی توسط شرکت اینستاگرام
: انتشار اولین پست اینستاگرامی توسط شرکت اینستاگرام
به گزارش امروزه اینستاگرام بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر دارد و حدود ۸۰ میلیون عکس در روز به اشتراک گذاشته می شود.
پنج سال پیش، مدیر عامل اینستاگرام و یکی از بنیانگذاران آن کوین سیستروم عکسی از سگی در مکزیک را به عنوان اولین عکس اینستاگرام به اشتراک گذاشتند.
کوین سیستروم در این باره گفت: اگر من مانند امروز میدانستم این اولین عکس اینستاگرام خواهد بود مطمنا بیش تر سعی می کردم و عکس بهتری می گذاشتم.
این شرکت به تازگی اعلام کرد: امروزه اینستاگرام بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر دارد و حدود ۸۰ میلیون عکس در روز به اشتراک گذاشته می شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید