مسیر سبز
مسیر سبز

انتقام اسیدی دانش آموز کینه جو از معلم یک

انتقام اسیدی دانش آموز کینه جو از معلم 
 یک

انتقام اسیدی دانش آموز کینه جو از معلم
یک دانش آموز پرتغالی برای انتقام از معلم خود در بطری آب وی اسید ریخت.

یک دانش‌آموز دبیرستانی در پرتغال  به دلیل ریختن اسید به درون بطری آب معلم علوم خود بازداشت شد.

این دانش آموز دبیرستانی هدف از این اقدام وحشیانه را انتقام از معلم خود عنوان کرده است که با گزارش عملکرد درسی این دانش آموز به خانواده وی سبب ایجاد مشکل و دردسر و سخت گیری  برای او از سوی خانواده شده است.

پرونده وی به دادگاه ارجاع داده شده است و احتمال دارد وی از تحصیل تعلیق شده و روانه مراکز بازپروری نوجوانان شود.

بنا به گزارش منابع بیمارستانی ، وضعیت این معلم در حال حاضر مطلوب اعلام شده است.

منبع: پانا باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید