بهترین زندگی
بهترین زندگی

انجام تتو در بارداری، زیبا شدن با اعمال شاقه در

انجام تتو در بارداری، زیبا شدن با اعمال شاقه
در زمان بارداری شما می خواهید تمام کارهایی که انجام می دهید برای بارداریتان خطری را در پی نداشته باشد. برای تتو در زمان بارداری مطمئن باشید که تتو با روش های زیر انجام می شود:توسط فرد خبره ای انجام شده باشد.دستکش در کل انجام این روش استفاده کنند.دستگاه اتوکلاو برای استریل کردن ابزار داشته باشند.کف و سقف این محل تمیز باشد.تمام سوزن هایی که استفاده می شود، تمیز باشد و یکبار مصرف باشند.لباس ها استریل و تمیز باشد.رنگ های به کار رفته برای تتو از بسته های استریل و باز نشده خارج شده باشد.اگر شما در ۲۴ ساعت اول مشکلی داشتید، افراد انجام دهنده تتو در دسترس شما باشند.مهم ترین نکته در مورد تتو در بارداری خطر ایجاد عفونت است، از جمله هپاتیت B و ایدز. اگر چه این خطر کم است ولی توصیه می شود که تا زمانی که کودکتان به دنیا نیامده  است، تتو نکنید.ممکن است مواد شیمیایی به کار رفته بر روی نمو جنین شما در ۱۲ هفته ی ابتدایی اثر گذار باشند، ولی خطرات آن ناشناخته است، و ممکن است هر اثری بر روی  جنین شما در بارداری داشته باشد.برخی از زنان شنیده اند که اگر بر روی کمر خود تتو انجام دهند، دیگری نمی توانند تحت بی هوشی اپیدورال قرار بگیرند. مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است و در هیچ یک از این مطالعات این مسئله یافت نشده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید