هر روز!
هر روز!

اندرزهاى حکیمانه و سخنان تابناک از امام محمد باقر(ع) :

اندرزهاى حکیمانه و سخنان تابناک از امام محمد باقر(ع) 
 :

اندرزهاى حکیمانه و سخنان تابناک از امام محمد باقر(ع)
: اندرزهاى حکیمانه و سخنان تابناک از امام محمد باقر(ع)
: اندرزهاى حکیمانه و سخنان تابناک از امام محمد باقر(ع)
سخنان حکیمانه امام محمد باقر(ع) به یکی از اصحابش
 
به گزارش : اندرزهاى حکیمانه و سخنان تابناک از امام محمد باقر(ع) با هم اندرزهاى حکیمانه امام باقر علیه السلام به یکى از اصحابش به‏نام جابر بن یزید جعفى را از نظر مى‏ گذرانیم : "تو را به پنج چیز سفارش مى‏ کنم : اگر مورد ستم واقع شدى تو ستم‏ مکن، اگر به تو خیانت شود تو خیانت مکن، اگر به تو دروغ گویند تو دروغ‏ مگو، اگر تو را ستودند شاد مشو و اگر نکوهشت کردند بى تابى مکن و در باره ‏آنچ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید