مطالب جالب!
مطالب جالب!

اندیشیدن را تمرین کنید عالی است آثاری از خود

اندیشیدن را تمرین کنید عالی است 
 آثاری از خود

اندیشیدن را تمرین کنید عالی است
 آثاری از خود بر جای نگذاریدانسان ها وقتی مشغله بسیاری دارند، فرصت کمی برای جمع‌وجور کردن خانه و زندگی خود دارند و شاید هر کجای خانه را ببینید آثار بسیاری از به‌هم ریختگی در آن به چشم بخورد. بنابراین، برای تمرین، از یک اتاق خانه شروع کنید. به طور مثال، آشپزخانه را انتخاب و تمرینات خود را آغاز کنید. هربار هر غذایی درست می کنید و می خورید، در همان لحظه همه ظرف ها را بشوییدخوب است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید