هر روز!
هر روز!

انقدر بدم میاد.(طنز)-5 انقدر بدم میاد.(طنز) انقدر بدم میاد

انقدر بدم میاد.(طنز)-5 
 انقدر بدم میاد.(طنز) 
 انقدر بدم میاد

انقدر بدم میاد...(طنز)-5
انقدر بدم میاد...(طنز)
انقدر بدم میاد
 

مطالب طنز و خنده دار
 

طنز انقد بدم میاد
 

عکس نوشته های طنز
 

جوک جدید
 

جوک انقدر بدم میاد
 

استاتوس های طنز و خنده دار
 

عکس های طنز
 

مطالب طنز
 

عکس نوشته های طنز
 

مطالب طنز و خنده دار
 
انقدر بدم میاد
 
جوک انقدر بدم میاد
 

مطالب طنز و خنده دار
 

طنز جدید
منبع:delgarm.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید