هر روز!
هر روز!

انواع بله گفتن عروس خانم ها!! انواع بله گفتن عروس

انواع بله گفتن عروس خانم ها!! 
 انواع بله گفتن عروس

انواع بله گفتن عروس خانم ها!!
انواع بله گفتن عروس خانم ها!! : انواع بله گفتن عروس خانم ها!!
: انواع بله گفتن عروس خانم ها!!

: به گزارش : عروس عادی: با اجازه بزرگترها بله ........ (اصولا مثل یه خانوم بله رو میگه و قال قضیه رو میکنه)
عروس لوس: بع..........له
ادامه ........
 
 
عروس زیادی مؤدب: با اجازه پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، دایی جون، عمه جون،...، زن عمو کوچیکه، نوه خاله عمه شکوه، اشکان کوچولو، ... ، مرحوم زن آقاجان بزرگه ، قدسی خانوم جون ، ... ، ... (این عروس خانوم آخر هم یادش میره بگه بله واسه همین دوباره از اول شروع میکنه به اجازه گرفتن)...!
 
عروس خارج رفته: با پرمیشن گریت ترهای فمیلی ... اُ یس
 
عروس خجالتی: اوهوم
عروس قلدر: به کوری چشم پدر شوهر و مادر شوهر و همه فک و فامیل این بزغاله (اشاره به داماد) آره.... ( وضعیت داماد کاملا قابل پیش بینی است)
 
عروس هنرمند: با اجازه تمامی اساتیدم، استاد رخشان بنی اعتماد، استاد مسعود کیمیایی، ...، اساتید برجسته تاتر، استاد رفیعی، مرحوم نعمت ا.. گرجی ، شیر علی قصاب هنرمند، روح پر فتوه مرحومه مغفوره مرلین مونرو، مرحوم مارلین دیتریش، مرحوم مغفور گری گوری پک و ... آری می پذیرم که به پای این اتلوی خبیث بسوزم چو پروانه بر سر آتش.........
 
عروس داش مشتی: با اجزه بروبکس مُجلی نیست من که پایه ام.......
 
 
عروس فمنیست: یعنی چی؟! چه معنی داره همش ما بگیم بله ... چقدر زن باید تو سری خور باشه چرا همش از ما سؤال می پرسن ! ... یه بار هم از این مجسمه بلاهت (اشاره به داماد) بپرسین ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید