نی نی
مهربونمهربون
نی نی

انچه فرخنده شبی هست که دلخواه تو باشم تا سحر خیره

انچه فرخنده شبی هست که دلخواه تو باشم تا سحر خیره بدان چهره چون ماه تو باشم کی توان با دل غم دیده ز این در برخاست گر شوم خاک همان به که به درگاه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید