هر روز!
هر روز!

اوقات وحالات تأکید شده برای دعا : اوقات وحالات تأکید

اوقات وحالات تأکید شده برای دعا : اوقات وحالات تأکید

اوقات وحالات تأکید شده برای دعا
: اوقات وحالات تأکید شده برای دعا


: 1)بعد از هرنماز واجب

 

به گزارش : 2)بعد از نماز ظهر

 

3)بعد از نماز عصر

 

4)بعد از نماز صبح

 

5)در قنوت نمازها

 

6)درحال سجده

 

7)هرصبح وشام

 

8)آخرین ساعت از هر روز

 

9)روز پنج شنبه

 

10)شب جمعه

 

11)روز جمعه

 

12)روز نوروز

 

13)روز عرفه

 

14)روز عید فطر وقربان

 

15)روز غدیر

 

16)روز دحوالأرض(گسترده شدن زمین)

 

17)شب و روز نیمه شعبان

 

18)تمام ماه رمضان

19)پس از گریستن از ترس خدای تعالی
 

20)چهل روز مداومت به دعا برای فرج


گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید