مسیر سبز
مسیر سبز

اولین آدرس اینترنتی برای چه سایتی بود؟ برسام: جالب است

اولین آدرس اینترنتی برای چه سایتی بود؟
برسام: جالب است بدانیم كه اولین آدرس اینترنتی در چه سالی و متعلق به چه نهاد و سایتی بوده است.

سازمانی برای استاندارد های وب به شمار می رود كه اولین آدرس مبتنی بر WWW را از آن خود كرد، این كار در تاریخ ۱۹۹۱ صورت گرفت و در سال ۱۹۹۳ CERN به صورت یك وب سایت مستقل به فعالیت خود ادامه داد.

اولین آدرس این سایت كه به صورت http://info.cern.ch/hypertext/WWW%2...oject.html وجود داشت، چندان جالب به نظر نمیرسید اما در ویرایش بعدی به صورت http://info.cern.ch تغییر یافت.

شما می توانید اطلاعاتی را كه در سال ۱۹۹۱ از طریق مدیران این وب سایت بر روی وب پیاده شده است مشاهده كنید. گفتنیست این سایت با گرافیكی بسیار ساده و صرفا متنی همچنان به حیات خود ادامه داده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید