مدرسه عالی کسب و کار ماهان
خوشحالخوشحال
مدرسه عالی کسب و کار ماهان
mahan3n.jpg

اولین سخنران روز دوم همایش جناب استاد جعفریه بودند که با موضوع بازاریابی بر روی زمین انجام گرفت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید