هر روز!
هر روز!

اولین موفقیت در تولید انرژی توسط همجوشی هسته ای :

اولین موفقیت در تولید انرژی توسط همجوشی هسته ای :

اولین موفقیت در تولید انرژی توسط همجوشی هسته ای
: اولین موفقیت در تولید انرژی توسط همجوشی هسته ای
محققان آلمانی توانسته اند در آزمایشی با استفاده از همجوشی هسته ای، گاز بسیار داغی را تولید کنند که احتمالا می تواند از قدم های اولیه برای تولید انرژی ارزان و پاک باشد.
به گزارش پروژه ی آلمانی های برای تولید انرژی توسط همجوشی هسته ای، ۹ سالی است که شروع شده و تا به امروز حدود یک میلیارد یورو هزینه برداشته است.
این پلاسمای هلیوم، که ابری از اجزای باردار جدا از هم است، به مدت یک دهم ثانیه تولید شد و درجه ی حرارتی برابر با یک میلیون سانتی گراد داشت. این گاز با استفاده از یک «استلاریتور» (Stellarator) که در «موسسه ی ماکس پلانک» قرار دارد تولید شده است. استلاریتور محفظه ای برای همجوشی هسته ای است که با توکاماک های روسی قدیمی تفاوت دارد.
در حال حاضر دانشمندان در دنیا مشغول رقابت با یکدیگر برای ساخت دستگاه هایی هستند که مکانیزم خورشید را بازسازی می کنند. انرژی خورشید با استفاده از همجوشی هسته ای تولید می شود. تولید انرژی با استفاده از این تکنیک، آلودگی های شکافت هسته ای را ندارد.
محققان آلمانی، می خواهند تا هسته ی هیدروژن را تا حدود ۱۰۰ میلیون درجه ی سلسیوس داغ کنند؛ این مقدار دما از ملزومات تشکیل همجوشی هسته ای است. محققان می خواهند تا از دوتریوم، ایزوتوپ سنگین تری از این عنصر استفاده کنند.
پلاسمایی که استلاریتور آلمانی ها تولید کرده است، توسط یک مایکروویو ساخته شده است که مخلوطی از مگنت ها و ۱۰ میلی گرم هلیوم است. موسسه ی ماکس پلانک به دستگاه اش اسم Wndelstein 7-X را داده است. پروژه ی این موسسه برای تولید انرژی توسط همجوشی هسته ای، نه سالی است که شروع شده و تا به امروز حدود یک میلیارد یورو هزینه برداشته است.
پروژه ی اصلی همجوشی هسته ای اتحادیه ی اروپا، «ایتر» (ITER) نام دارد و در جنوب فرانسه قرار گرفته است. با این حال، این پروژه تا یک دهه ی دیگر به بهره برداری نخواهد رسید؛ با اینکه حتی تا به امروز بیش از 10 میلیارد یورو هزینه برداشته است. پروژه ی اتحادیه ی اروپا از یک توکاماک استفاده می کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید