مسیر سبز
مسیر سبز

اکتشاف دنیای ناشناخته یک غار! +عکس زیست نیوز :

اکتشاف دنیای ناشناخته یک غار! +عکس 
 زیست نیوز :

اکتشاف دنیای ناشناخته یک غار! +عکس
زیست نیوز : در استان چونگ چینگ چین، تیمی از غارنوردان متخصص و عکاسان به کاوش شبکه غار عظیمی که به نام "اِر وانگ دونگ" شناخته می شود، پرداخته اند.این مکان تا پیش از این توسط معدنکاران نیترات مورد استفاده قرار می گرفته، اما به طور کامل بررسی و کاوش درباره آن صورت نگرفته است.

یکی از نکات جالب توجه درباره اِر وانگ دونگ دارا بودن سامانه آب و هوایی داخلی مختص به خود بوده که موجب شگفتی کارشناسان شده است. در حقیقت، فضای این غار به اندازه ای بزرگ است که امکان تشکیل ابر و مه در آن وجود دارد. بر همین اساس، یکی از غارهای این مکان که اندازه آن برابر با 51 هزار متر مربع است به نام "تالار نردبان ابری" شناخته می شود.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید