هر روز!
هر روز!

اکران فیلم امتحان نهایی با حضور تیپ متفاوت بازیگران + عکس

اکران فیلم امتحان نهایی با حضور تیپ متفاوت بازیگران + عکس

اکران فیلم امتحان نهایی با حضور تیپ متفاوت بازیگران + عکس
اکران فیلم امتحان نهایی : مریم کاویانی, ماه چهره خلیلی, لیلا زارع اکرم محمدی ورضا درمیشیان در اکران خصوصی امتحان نهایی
به گزارش : “امتحان نهایی” که آخرین کار عباس کیارستمی در مقام فیلمنامه نویس است و از چهارشنبه اکران خود را آغاز می کند.در مراسم اکران خصوصی اش، قربان محمدپور، شهرام مکری، مریم کاویانی، لیلا زارع و رضا درمشیان حضور داشتند. اتفاق جالبی که در این مراسم اکران رخ داد؛ نبود هیچ گونه سخنرانی در آن بود و حاضران بعد از نیم ساعت تاخیر در سالن نشسته و فیلم را تماشا کردند.
در ادامه میتوانید عکس های اختصاصی را از این مراسم مشاهده نمایید:
اکران فیلم امتحان نهایی با حضور تیپ متفاوت بازیگران + عکس : اکران فیلم امتحان نهایی با حضور تیپ متفاوت بازیگران + عکس
: اکران فیلم امتحان نهایی با حضور تیپ متفاوت بازیگران + عکس
ماه چهره خلیلی در اکران امتحان نهایی

مریم کاویانی در اکران امتحان نهایی

لیلا زارع در اکران امتحان نهایی

لیلا زارع

اکرم محمدی

مریم کاویانی

ماه چهره خلیلی

رضا درمیشیان
لیلا زارع در اکران خصوصی «امتحان نهایی»
لیلا زارع و مریم کاویانی
مریم کاویانی در اکران خصوصی «امتحان نهایی»
ماه چهره خلیلی در اکران خصوصی فیلم «امتحان نهایی»
رضا درمیشیان در اکران خصوصی «امتحان نهایی»
اکرم محمدی در اکران خصوصی «امتحان نهایی»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید